HAI KHÁI NIỆM CỦA NGUYÊN LÝ JIDOKA

Khái niệm thứ nhất: tách con người khỏi máy móc.

Ở công ty Toyota, việc một người vận hành nhiều máy móc là điều bình thường vì chúng được tự động hóa. Khi ông Ohno tham gia trực tiếp vào việc  giám sát sản xuất, ông nhận thấy rằng việc một người vận hành một máy sẽ dẫn tới lãng phí thời gian chờ máy vận hành. Người công nhân không có việc trong khi đứng trông chừng máy móc hoạt động. Ông bắt tay vào việc phá bỏ quan niệm chỉ một người một máy trong các nhà máy.

Thay vì “giám sát” máy móc, người công nhân phải đi lại giữa nhiều máy gia công và giữ cho chúng luôn hoạt động.

Khái niệm thứ hai của Jidoka là khái niệm xây dựng chất lượng 100% mọi lúc trong quá trình.

Điều này có nghĩa là bạn phải có một quy trình đảm bảo chỉ sản xuất ra hàng hóa đạt chất lượng cao. Nếu có sự cố xảy ra, máy phải dừng ngay lập tức, không sản xuất ra hàng phế phẩm ồ ạt. Mục đích chính của nguyên tắc Jidoka là phát hiện ra các vấn đề về chất lượng ở các giai đoạn trước đó, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và loại bỏ vấn đề không tái diễn trong tương lai.

Làm như vậy bạn đang tiết kiệm chi phí cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Nếu một sản phẩm hư hỏng được chuyển cho khách hàng thì đây là một vấn đề và bởi vì khách hàng là người giúp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh, bạn phải xây dựng lòng tin nơi họ thông qua việc luôn đảm bảo chất lượng.

Đây là một trong những mục tiêu chính của sản xuất tinh gọn: ngăn chặn vấn đề chất lượng đang làm giảm năng suất mỗi ngày, giảm giá trị, tăng chi phí và giảm độ an toàn.

Kiểm tra các lỗi trên sản phẩm trước khi giao hàng cho khách hàng không thực sự là mục tiêu chính của sản xuất tinh gọn mà là phát hiện vấn đề ngay khi chúng xảy ra và khắc phục ngay lập tức.

Nguyên nhân gốc rễ cần được xác định và loại bỏ thông qua phương pháp 5Whys. Trong sản xuất tinh gọn, không có hoặc có rất ít hàng tồn kho, vì vậy khi quá trình A dừng thì quá trình B cũng sẽ dừng theo. Điều này cho phép các vấn đề được chú ý nhanh chóng và loại bỏ, sẽ không có những lãng phí tiềm ẩn.

Chất lượng là điều làm tăng giá trị cho khách hàng của bạn và giúp bạn duy trì hoạt động kinh doanh, các sản phẩm bị lỗi khi đến tay khách hàng có thể dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ hoàn toàn.

Về cơ bản, không khó để biết có bao nhiêu sản phẩm lỗi được sản xuất, vì một tờ giấy đơn giản có thể ghi thông tin này, điều khó khăn nhất là tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Thông thường, cách tiếp cận đơn giản của go and see (gọi tắt là gemba) có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân thực sự. Kiểm tra và so sánh công việc so với tiêu chuẩn có thể làm rõ nhiều thứ. So sánh máy hoặc quy trình với máy hoặc quy trình khác sản xuất cùng một bộ phận với ít lỗi hơn có thể giúp phân tích nhanh hơn và dễ dàng hơn. Tại Toyota, các nhà quản lý sử dụng rất ít các công cụ thống kê phức tạp về chất lượng. Họ thường thực hiện gemba các kỹ thuật kiểm tra sai lầm như Pareto và các phương pháp giải quyết vấn đề 5Whys.

Poka Yoke là một thuật ngữ tiếng Nhật, cũng đề cập đến việc ngăn chặn lỗi do con người gây ra. Công cụ này có thể cải thiện chất lượng trong nhiều quy trình kinh doanh bao gồm dịch vụ, sản xuất và thiết kế.

15/05/2022

Nomuda

Leave a Reply

%d bloggers like this: