4 BƯỚC HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT

Để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, ta cần tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu, lao động trực tiếp và gián tiếp, hàng tồn kho.

Tại sao giảm chi phí trong sản xuất lại là điều quan trọng?

Bởi vì việc giảm chi phí có thể giúp tăng doanh thu và lợi nhuận.

Chi phí có thể ở các dạng khác nhau, nên điều quan trọng là phải hiểu những loại chi phí nào liên quan đến quá trình sản xuất và làm thế nào để giảm thiểu từng loại chi phí đó khi có thể. Ví dụ, sản xuất một sản phẩm có thể bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và chi phí chung. Suy nghĩ, phân tích cẩn thận về từng chi phí cũng như cách bạn có thể giảm từng loại chi phí, có thể giúp hoạt động sản xuất của bạn hoạt động hiệu quả và hiệu quả hơn.

Để giảm chi phí sản xuất chúng ta có thể sử dụng một số bước sau đây:

1. Xác định chi phí

Trước khi bạn có thể giảm chi phí sản xuất của mình, bạn phải biết những gì đang được chi tiêu vào thời điểm nào và tại sao. Xác định các chi phí đi vào quy trình sản xuất giúp bạn có thể theo dõi và phân tích được chúng.

Dưới đây là ví dụ về một số chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất:

Nguyên vật liệu: Đây là những hàng hóa hữu hình góp phần vào quá trình sản xuất của bạn. Đây có thể là cả trực tiếp và gián tiếp.

Lao động trực tiếp: Đây là lao động đóng góp trực tiếp vào quá trình sản xuất — ví dụ, tiền công cho các cá nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất.

Lao động gián tiếp: Đây là lao động cần thiết để các hoạt động của bạn hoạt động, không cần thiết trực tiếp tạo ra từng sản phẩm. Lương của các quản lý thường thuộc loại này.

Tiện ích: Chi phí này bao gồm chi phí điện, nước và các chi phí cơ sở vật chất khác

Hàng tồn kho: Đây là chi phí mua sắm và duy trì hàng tồn kho, là một phần của quá trình sản xuất hoặc sản phẩm đã hoàn thành.

2. Theo dõi chi phí một cách cẩn thận

Khi bạn đã xác định được chi phí, hãy theo dõi chúng một cách cẩn thận trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, bạn có thể chọn theo dõi chi phí của mình cho một hoặc nhiều chu kỳ kế toán để có được cái nhìn rõ ràng về các khoản chi phí phức tạp. Hãy thử sử dụng bảng tính hoặc thậm chí một biểu mẫu chi tiết hơn của phần mềm kế toán để theo dõi chi phí của bạn trong khoảng thời gian đã chọn.

3. Phân tích chi phí 

Vào cuối khoảng thời gian bạn đã chọn để theo dõi chi phí, hãy phân tích cẩn thận thông tin bạn tìm thấy. Hãy suy nghĩ về từng danh mục và loại chi phí, cũng như các chi phí riêng lẻ. Hãy hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để có quan điểm mới về chi phí và cách có thể giảm chúng. Trao đổi với bộ phận kế toán nếu điều đó phù hợp với tình hình của bạn.

4. Loại bỏ hoặc giảm chi tiêu

Sau khi phân tích chi phí của bạn và xác định những khoản nào có thể được loại bỏ hoặc giảm bớt, hãy hành động để giảm thiểu chi tiêu cho những khoản đó. Nếu bạn có thể trực tiếp thực hiện những thay đổi này — ví dụ: bằng cách thương lượng lại hợp đồng hoặc tìm nhà cung cấp mới để giảm giá hàng mua.

Nếu các chiến lược giảm chi phí mất thời gian để thực hiện, hãy phát triển một kế hoạch để thực hiện những thay đổi đó. Cân nhắc đặt ra thời hạn cho các biện pháp giảm chi phí cụ thể và đánh giá định kỳ tiến độ thực hiện những thay đổi đó của bạn.

Ví dụ về giảm chi phí trong sản xuất

Dưới đây là một số ví dụ về các cách để giảm chi phí trong sản xuất:

– Khảo sát nhiều nhà cung cấp: Có thể các nhà cung cấp lâu năm có thể không cung cấp giá thấp nhất. Định kỳ đánh giá nguồn cung ứng và chi phí nguyên vật liệu.

– Tìm phương tiện vận chuyển giá cả phải chăng: Đánh giá chi phí vận chuyển và đảm bảo thay đổi nhà cung cấp nếu bạn có thể tìm được dịch vụ chất lượng cao và giá cả phải chăng hơn. Xem xét liệu dịch vụ vận chuyển của bạn có thể xử lý các công việc liên quan, chẳng hạn như dỡ hàng trong kho của bạn hay không.

– Tăng cường các biện pháp để phòng chống thất thoát, tham nhũng, trộm cắp.

– Sử dụng các phương tiện đóng gói quay vòng để giảm chi phí

– Tận dụng chiết khấu thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán sớm: Một số nhà cung cấp giảm giá cho các tài khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán vào một ngày nhất định mỗi tháng. Sử dụng những chiết khấu này làm lợi thế của bạn khi lên lịch thanh toán.

– Đàm phán hợp đồng dài hạn với chiết khấu hoặc giảm giá: Các nhà cung cấp cũng có thể sẵn sàng giảm giá cho các hợp đồng dài hạn, ổn định. Hãy thử thương lượng các loại giảm chi phí này với các nhà cung cấp hiện tại của bạn.

– Giảm chi phí cho các tiện ích: Cố gắng giảm chi phí cho các tiện ích bằng cách giảm mức sử dụng năng lượng. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, đào tạo và kiểm tra để nâng cao ý thức của người lao động khi sử dụng các thiết bị điện.

– Kết hợp các kỹ năng của nhân viên với nhiệm vụ: Đào tạo những nhân viên đa nhiệm, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí nhân công khi không cần phải tuyển dụng thêm nhân lực trong trường hợp sản xuất không đồng đều giữa các dây chuyền.

– Áp dụng hiệu quả phương pháp đặt hàng JIT (Just-In-Time): Đặt hàng nguyên liệu và vật tư cho đến khi bạn chắc chắn cần chúng có thể giúp bạn tránh chi phí mua hàng không cần thiết và lãng phí chi phí lưu kho.

05/07/2022

Nomuda

Leave a Reply

%d bloggers like this: