INCOTERMS 2020 CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

Bản sửa đổi Incoterms 2020 (ấn phẩm ICC số 723) có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) soạn thảo đã đơn giản hóa các quy tắc, loại bỏ những từ ngữ và các cụm từ khó hiểu để ai cũng có thể dễ dàng hiểu đúng các điều kiện này.
Cứ 10 năm, Incoterms lại được sửa đổi một lần, kể từ lần sửa đổi cuối cùng năm 2010, văn bản Incoterms 2020 có bố cục và phong cách trình bày rất khác.

Nhìn chung, có rất ít thay đổi đáng kể đối với các điều kiện giao hàng.

Incoterms 2020 vẫn giữ nguyên 11 điều kiện giao hàng. 11 điều kiện này được chia thành 4 điều kiện dùng cho vận tải đường thủy và 7 điều kiện dùng cho các phương thức vận tải khác nhau.

Không có điều kiện nào bị xóa hoặc thêm vào, và có một điều kiện được đổi tên!

Nội dung chính của 11 điều kiện giao hàng:

Chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa vụ của người bán và người mua trong 11 điều kiện giao hàng ở hình dưới đây:

Sự khác biệt chính giữa Incoterms 2020 và Incoterms 2010:

DAT đổi thành DPU.

Quy tắc DAT (Delivery at Terminal) – Giao hàng tại Bến đã được đổi tên thành DPU (Delivery at Place Unloaded) – Giao tại địa điểm đã được dỡ xuống. Việc thay đổi tên này nhấn mạnh thực tế rằng việc giao hàng có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và không chỉ tại một “bến” trong vận chuyển. Giống như với DAT, đây là điều kiện duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại điểm đến của người mua.

Bảo hiểm vận tải.

Đối với quy tắc CIP (Cước phí và bảo hiểm trả tới), mức bảo hiểm bắt buộc (trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận) là Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ở mức A, mức bảo hiểm cao hơn so với quy định trong Incoterms 2010, trong đó mức bảo hiểm là Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ở mức C. Đối với quy tắc CIF, không có sự thay đổi – mức bảo hiểm mặc định vẫn Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ở mức C. Lý do ở đây là CIF phổ biến với các giao dịch hàng hóa, trong đó mức bảo hiểm thấp hơn này được chấp nhận rộng rãi.

Điều kiện FCA.

Incoterms 2020 cố gắng hỗ trợ người bán khi quy tắc FCA được sử dụng cùng với thư tín dụng mà các ngân hàng thường yêu cầu theo thư tín dụng. Đây rõ ràng là một giải pháp đối với yêu cầu của các ngân hàng trong việc đòi hỏi vận đơn trên tàu cho các container. Điều này cũng hạn chế các rủi ro khi cho phép người mua sắp xếp phương tiện vận chuyển.

Các quy tắc của Incoterms 2020 hiện áp dụng cho trường hợp người mua hoặc người bán vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện của chính họ mà không cần đến dịch vụ của bên thứ ba

Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ từ Incoterms 2010 đã khiến cho Incoterms 2020 trở nên ít tác dụng cho việc áp dụng nó, đặc biệt là khi bản sửa đổi năm 2010 đã được đưa vào các thỏa thuận thương mại phức tạp.

Như thường lệ, người bán và người mua vẫn được tự do áp dụng bản sửa đổi Incoterms mà họ lựa chọn bằng cách ghi rõ nó trong hợp đồng thương mại. Trong quá trình sử dụng, chúng ta cần nắm chắc sự khác biệt trong các điều kiện của từng phiên bản và quy định rõ trong hợp đồng.

02/09/2021

Nomuda.

Leave a Reply