BẠN HIỂU RÕ VỀ 5S NHƯ THẾ NÀO?

5S có thể được áp dụng trong mọi công việc, mọi môi trường làm việc. Từ các công ty lớn cho tới các công ty vừa và nhỏ đều có thể áp dụng 5S.
Mỗi cá nhân có thể tự thực hiện 5S trong cuộc sống hàng ngày của minh!
Bạn có tự tin vào sự hiểu biết của mình về ý nghĩa và cách thực hiện 5S trong công việc và cuộc sống?

Hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé!

5S có thể được áp dụng trong mọi công việc, mọi môi trường làm việc. Từ các công ty lớn cho tới các công ty vừa và nhỏ đều có thể áp dụng 5S.
Mỗi cá nhân có thể tự thực hiện 5S trong cuộc sống hàng ngày của minh!
Bạn có tự tin vào sự hiểu biết của mình về ý nghĩa và cách thực hiện 5S trong công việc và cuộc sống?

Hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé!

1. Khi thực hiện Seiri, ta không chia đồ đạc vào nhóm nào dưới đây?

 
 
 
 

2. Ý nghĩa của việc áp dụng 5S trong văn phòng và công xưởng là gì?

 
 
 
 

3. Loại lãng phí nào dưới đây không thể trực tiếp được loại bỏ nếu thực hiện 5S?

 
 
 
 

4. Càng giữ những đồ vật cần thiết thì sẽ dẫn đến những lãng phí nào?

 
 
 
 

5. Thứ tự chính xác của 5S là gì?

 
 
 

6. Ý nghĩa của 5S trong tiếng Việt là gì?

 
 
 

Question 1 of 6

Leave a Reply