KHỦNG HOẢNG GIÁ DẦU CÓ THỂ THAY ĐỔI NGÀNH SẢN XUẤT NHƯ THẾ NÀO?

Thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng giá dầu mới với mức độ nghiêm trọng tương tự như năm 1973.