VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN HIỆN NAY VÀ THÁCH THỨC VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chi phí vận tải đường biển tăng mạnh trong những tháng gần đây kèm theo sự thiếu hụt container đã khiến không